نشانی

تهران خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک 11، کد پستی 13813-11339

دسترسی پیاده از ایستگاه مترو تئاتر شهر و ایستگاه BRT چهارراه ولیعصر:
خیابان انقلاب به سمت شرق، خیابان خارک
دسترسی با خودرو از چهارراه کالج:
خیابان حافظ به سمت جنوب، خیابان استاد شهریار، خیابان خارک به سمت جنوب

تلفن

021-66716100، نمابر: 02166716101

ایمیل

contact@sharifrehab.com